Tridu a la Verge del Rosari

En els propers dies 5, 6 i 7, celebrarem, a la nostra església dels dominics de Barcelona, un Tridu a la Verge del Rosari, patrona de la nostra església. L’horari és l’habitual en dies laborals: rosari i exposició del santíssim a les 19,30h i missa a les 20,00h. Quedeu tots invitats a aquestes celebracions en honor de la Nostra Senyora del Rosari.