Predicació

 

 

 

 

La predicació dominicana sorgeix essencialment de la contemplació. El lema propi del dominic és “contemplar i donar als altres allò contemplat”. Aquesta contemplació integra dues dimensions perfectament vinculades. D’una banda tenim la contemplació orant de la Paraula en la qual l’ànima s’eleva a l’oració i lloança a partir dels textos bíblics. Per una altra, tenim la contemplació també orant de la vida personal, eclesial i social, on es troben les claus per a una adequada interpretació dels textos bíblics. Paraula, pregària i vida formen una unitat harmònica que sustenta al dominic en el seu servei a Déu i als germans.